För att klara kvalitetskrav

och minimera kassationer är kontroll och uppriktning av verktygsmaskiner ett krav. Vårat geometrimätsystem Easy Laser från Damalini AB klarar de flesta uppdrag inom detta område, trots att variationen i maskindesignen är stor: arborrverk, vertikal-, horisontal- och portalfräsar, svarvar, karusellsvarvar, borrmaskiner, borrautomater, vattenskärmaskiner, pressverk etc.

Vad behöver kontrolleras ?

Det som behöver kontrolleras är rakhet, planhet, rätvinklighet, parallellitet och spindelriktning. Upplösningen är 0,001 mm, maximalt mätavstånd så långt som 40 m. Resultatet överföres från PC i form av dokumentation och diagram för vidare analys med kunden.

Spindelriktning

Det är runda hål och räta vinklar du vill ha Mätning av pekriktning är viktigt att göra i maskinspindlar på en mängd maskiner såsom svarvar, borrmaskiner, borrautomater, arborrverk, fräsmaskiner etc.

Principen för mätning av spindelriktning

Vid mätning av spindelriktning används med fördel spindellaser D146. När vi mäter pekriktning för exempelvis en maskinspindel i förhållande till maskinbädden, en motstående spindel eller lagergång, monteras lasersändaren i centrum eller nära centrum av spindeln. När maskinspindeln roteras ett halvt varv (180°) beräknas laserstrålens rotationscentrum där detektorn är placerad. Detta rotationscentrum finns nu lagrat i avläsningsenheten. Flytta nu detektorn ett bestämt avstånd till nästa mätpunkt och beräkna rotationscentrum för laserstrålen igen. Skillnaden i mätvärde på rotationscentrum vid detektorposition 1 och 2 är vinkelfelet mellan spindelns rotationscentrum och maskinbädden.