Lasermätsystem XL-80 för linjära axlar

Lasermätsystemet erbjuder högprestandakalibrering för rörelsesystem, koordinatmätmaskiner och verktygsmaskiner.

 

Öka maskinens drifttid

Oavsett vilket maskin- eller rörelsesystem det handlar om så måste du vara säker på att systemet klarar det som måste klaras innan du börjar skära eller bearbeta material eller mäta komponenter. Ni kan få en detaljerad bild över hur varje karakteristika för en maskins positioneringsprestanda förändras över tiden. Ni kan förutse när underhållsarbete kommer att krävas för olika specifika maskiner och utarbeta reservrutiner i förväg.

Den linjära mätnoggrannheten är garanterad till ± 0,5 ppm tack vare den precisionsstabiliserade laserkällan och den noggranna miljökompenseringen. Avläsningar kan göras vid upp till 50 kHz, med en maximal linjär mäthastighet på 4 m/s och en linjär upplösning på 1 nm, också vid högsta varvtal. Samtliga mätalternativ (inte bara de linjära) bygger på interferometriska mätningar, vilket ger en säkerhet för noggrannheten hos registrerade data.

 

Roterande axlar

Eftersom noggrannheten är så viktig för roterande axlar har nya nationella och internationella standarder lagt stor vikt vid mätningen av dessa axlar.

RX10 används tillsammans med vårt lasersystem XL-80 och medger kalibrering av roterande axlar med en noggrannhet på upp till 1 bågsekund.

Snabb, automatiserad kalibrering – Indexeraren har motoriserade låsnings-, upplåsnings- och rotationsrörelser för att möjliggöra automatisk uppriktning och följning utan operatörs- eller maskiningrepp (idealiskt för koordinatmätmaskiner och verktygsmaskiner). Med den inbyggda kalibreringsrutinen eliminerar man enkelt centrering och andra felaktigheter.